Đừng bỏ cuộc và đừng gục ngã tôi ơi - Lan Dương 1993

 


 

  • Làm người, nếu ai đó lợi dụng, chứng tỏ bạn cũng có giá trị.
  • Có kẻ ganh tị, chứng tỏ bạn đang đi trước họ.
  • Bị người khác nói xấu, chứng tỏ bạn rất có sức ảnh hưởng.
  • Đối với con người: Cần nhìn thấu, không cần nói rõ. Đối với hoàn cảnh: Cần xây dựng, không cần chống đối. Đối với tâm trạng: cần vui vẻ, không nên bi lụỵ.
  • Bất kể chân thành thế nào, khi gặp người hoài nghi, bạn sẽ thành kẻ nói dối.
  • Dù đơn thuần ra sao, gặp phải người phức tạp, bạn lập tức trở thành nhân vật có nhiều toan tính.
  • Bạn vô tư hồn nhiên, người thực dụng sẽ nghĩ đây là đứa ngốc nghếch.
  • Dù chuyên nghiệp đến đâu, gặp phải người không hiểu biết, bạn cũng chỉ là kẻ vô dụng…

Đừng toan tính cản trở đường đi của ai người dưng à. Vì đường tôi, tôi bước bạn sẽ chẳng là gì đâu nếu không hoàn thiện bản thân mình. Mọi mối quan hệ nếu đã không đầu không cuối, thì cũng chỉ là những lời chót lưỡi đầu môi, người mà lấy ơn trả oán thì cũng đừng mong trời sẽ thương mình.